אבי דוביצקי צייד הפדופילים הלאומי

מבזקים:
המשטרה עוצרת את אבי דוביצקי

ואטסאפ ליצירת קשר

אבי דוביצקי צייד הפדופילים ונתפסו על חם נוסד ב 2013

לקוח של עו"ד אסף דוק הורשע בהחזקת פורנו של ילדים

אחד הדברים הכי חמורים שאפשר לעשות בימינו ז לפגוע בילדים, ויותר גרוע מזה זה לעודד צריכה של פורנו של ילדים. לקוח של עו"ד אסף דוק, יורם סלימי וחברו אליאור אזואלס נעצרו על ידי המשטרה והורשעו בתיק פלילי 31013-12-18. למרות היצוג של עורך הדין הפלילי הלקוח הורשע ופרטיו הותרו לפרסום.

עו"ד אסף דוק מסביר ללקוח להשמיד את הטלפון

עובדות המקרה

כתב האישום ייחס לנאשם עבירה של החזקת פרסומי תועבה ובהם דמות קטין עבירה לפי סעיף 325 ב3 לחוק העונשין התשל"ז 1977 הור החזיק 32 תמונות פורנו של ילדים בגילאים 5 עד 8 מבצעים מעשים מיניים בעצמם ומקיימים יחסי מין מלאים או חלקיים בינם לבין בגירים

טענות המדינה

.5 התובעת טענה כי הנאשם פגע במעשיו בערכים החברתיים הנוגעים להגנה על שלומם ועל ביטחונם של הקטינים. צריכת חומרי התועבה מבוססת על תעשייה של ניצול קטינים ולפיכך אף אם מעשי הנאשם לא גרמו לנזק ישיר, הרי שבעקיפין המעשים פסולים מבחינה מוסרית והם מהווים חלק

משרשרת הניצול המיני של הקטינים. המאשימה מתנגדת לבקשה לביטול הרשעת הנאשם וזאת בעיקר נוכח הטיעון כי מהות העבירה אינה מאפשרת לסיים את ההליך ללא הרשעה בדין. בהקשר זה הפנתה באת כוח המאשימה לרע3890/09

מור נ' מ"י, לרע"פ 3195/19 אגוזי נ' מ"י וכן לעפ"ג 44181-05-16 מ"י נ' צברי.

נוכח נסיבותיו האישיות של הנאשם וההליך הטיפולי בו שולב, עותרת המאשימה להשית על הנאשם

עונש של מאסר מותנה וקנס.

טענות עו"ד אסף דוק המלומד

הסנגור הדגיש בטיעוניו כי הנאשם אדם מבוגר, איש משפחה ואב ל – 2 ילדים, נטול הרשעות קודמות. הנאשם לקח אחריות על העבירה המיוחסת לו ללא צורך בשמיעת ראיות ושולב בהצלחה בהליך טיפולי מאז שנת .2016 מאז האירועים נושא כתב האישום לא נפתחו נגד הנאשם תיקים חדשים. עוד נטען, כי בהתאם להערכת המסוכנות המינית, הוערכה המסוכנות לביצוע עבירות מין כנמוכה

ביחס לנסיבות ביצוע העבירה נטען, כי הנאשם לא הפיץ סרטונים ולא פעל לשם יצירת קשר עם קטינים, מה גם שמספר הסרטונים שהוחזקו ע"י הנאשם מועט מאוד. הסנגור ביקש לאבחן את עניינו של הנאשם דנן מזה של הנאשם ,2 בשל כך שהנאשם 2 שלח לנאשם מעל 100 תמונות בעלות תוכן פדופילי, בעוד הנאשם שבנדון שלח 2 תמונות ערום שלו וכן בשל העובדה שלחובת הנאשם ,2 הייתה

הרשעה קודמת בפלילים. ההגנה עותרת לבטל את הרשעת הנאשם בדין נוכח הנזק שייגרם לו כתוצאה מההרשעה. הנאשם מחזיק ברישיון טכנאי בדק של כלי טייס מטעם משרד התחבורה, מצוי 3 שנים לפני פרישה, עבד כל חייו במקום אחד, בשדה התעופה, כאחראי לבטיחות המטוסים. הותרת הרשעת הנאשם על כנה

תגרום לו לנזק לא מידתי שכן תפגע בפרנסתו, כאשר בגילו של הנאשם יתקשה למצוא עבודה חלופית. ממכתב שהועבר לתיק ביהמ"ש לאחר ישיבת הטיעונים לעונש, מאת סמנכ"ל תפעול וביטחון בחברת ארקיע, מר גדי עמל, עולה כי היתר כניסה לשטחים המוגבלים בנתב"ג מותנה בהכרח בגיליון נקי מרישום פלילי. הנאשם עובד בארקיע 38 שנים כטכנאי מטוסים בכיר ומשמש גם כטכנאי מוטס, עתיד

לפרוש לגמלאות עוד 3 שנים. מוכר כעובד מסור, מקצועי ואמין. ככל שיהא לחובתו רישום פלילי, תימנע מן הנאשם היכולת להיכנס לתחום המוגבל בשדה התעופה ולא יוכל להמשיך להתפרנס מתחום

התמחותו, לדבר תהיינה השלכות אף על תנאי פרישתו. במכלול הנתונים, סבורה ההגנה כי יש לאמץ את המלצות שרות המבחן, תוך ביטול הרשעת הנאשם

והסתפקות בצו של"צ ובצו מבחן. הסנגור הפנה לעפ"ג (מרכז) 716-09-11 ולת"פ (שלום פ"ת) 61603-11-17 כתמיכה לעתירתו בעניין

ביטול ההרשעה. יצוין, כי במסגרת טיעוני ההגנה לעניין העונש הוגשו מכתב המלצה מאת מנהל מכון הבדק בחברת

ארקיע וכן אישור לימודים בנוגע ללימודי נהיגה באוטובוס 

 בדברו האחרון מסר הנאשם כי הוא מבין שטעה אך זו הייתה מעידה שאינה מאפיינת את התנהלותו כל חייו. הנאשם סיפר כי הוא בן ,64 מצוי 3 שנים לפני פרישה ועבד כל חייו בחברת ארקיע כבעל סיווג ביטחוני. הנאשם ביקש שלא להרשיעו כדי שעמל חייו לא ירד לטמיון.

מה קבע בית המשפט לאחר שמיעת דברים של עו"ד אסף דוק

למרות הסיפורים האישים שסיפר עו"ד אסף דוק על הלקוח המסכן שלו וכל השנים שעבד בארקיע הוא קיבל את העונש המגיע לו 

התחשבות בנסיבותיו האישיות של הנאשם, בהיותו נטול עבר פלילי ובהליך הטיפולי אותו עבר, תמצא את ביטויה בגזירת דינו של הנאשם, אולם לא מצאתי כי מתקיימות במקרה שבנדון נסיבות המצדיקות נסיגת האינטרס הציבורי מפני אינטרס הנאשם והמאפשרות להימנע מהרשעה.

ג. טרם סיום אציין, כי עיינתי בעפ"ג (מחוזי מרכז) 716-11-09 מ"י נ' פלוני, שהוגש לתיק מטעם ההגנה, ברם לא מצאתי כי ניתן ללמוד ממנו גזירה שווה. ביהמ"ש הבהיר בפס"ד כי התלבט באשר לערעור המדינה על אי ההרשעה באותו מקרה וכי הימנעות מהרשעה בעבירה בה עסקינן תהיה רק במקרים יוצאים מן הכלל. דא עקא, באותו עניין התקיימו נסיבות אישיות חריגות ויוצאות דופן, בשלן הוחלט שלא להרשיע את הנאשם, כעולה מסעיפים 2 ו – 8 לפס"ד. הודגש כי משקל ניכר בהחלטה היה לעובדה שהנאשם עבר בילדותו התעללות מינית ולכך שהייתה זיקה ישירה בין ההתעללות לבין העבירה שבוצעה על ידו. למותר להדגיש, כי נסיבות ייחודיות אלו  אינן מתקיימות בהקשרו של הנאשם
שבפניי.
בת"פ (שלום פ"ת) 61603-11-17 מ"י נ' אברמוביץ, הדגיש בית המשפט בהחלטתו להימנע מהרשעה, כי "בשונה ממקרים רבים ואחרים, מדובר במקרה בו הנאשם מחק את הסרטונים מהמחשב לאחר הצפייה בהם." במקרה שבפניי, לא נרשם בכתב האישום ולא הוכח בדרך אחרת, כי הנאשם מחק את התמונות והסרטונים לאחר הצפייה בהם וטרם החקירה, ומשכך נסיבות ביצוע העבירה, על כל
המשתמע לעניין היכולת להימנע מהרשעה, שונות מאלו שתוארו בעניין אברמוביץ לעיל.

ד. טרם סיום ולאחר שקבעתי כי בהתאם להלכה הפסוקה לא מצאתי מקום לביטול הרשעת הנאשם, אציין כי הכרעת בית המשפט באשר לשאלת הרשעתו של הנאשם איננה אמורה להחליף את הפעלת שקול הדעת הראוי מצד מעסיקיו של הנאשם, בסוגיית המשך העסקתו על ידם. מן המסמכים שהוצגו בפניי ניתן ללמוד כי הנאשם מתפקד מזה שנים ארוכות כעובד מסור ואמין בחברת "ארקיע." הנאשם הוסיף לעבוד בתפקידו אף לאחר פתיחת החקירה נגדו לשביעות רצון מעסיקיו. חזקה על החברה שתבחן את מכלול נתוני העניין, לרבות מהות העבירה בה עסקינן, בטרם תחליט על המשך צעדיה מול הנאשם מתחם העונש ההולם וגזירת עונשו של הנאשם-

.12 בהתאם לסעיף 40ב לחוק, העיקרון המנחה בענישה הנו קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. בקביעת מתחם העונש ההולם שומה על ביהמ"ש להתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירות כאמור בסעיף 40ט לחוק.

.13 לאחר ששקלתי את הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, את מידת הפגיעה בו, את נסיבות ביצוע העבירה, כמבואר מעלה, ואת הפסיקה הנוהגת, מצאתי כי עמדתם המשותפת של הצדדים, לפיה מתחם העונש ההולם במקרה דנן, מתחיל מענישה הצופה פני עתיד, הנה סבירה בנתוני המעשים שבנדון וניתן לקבלה.

.14 בתוך מתחם העונש ההולם, על ביהמ"ש לגזור את העונש המתאים לנאשם, בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, כאמור בסעיף 40יא לחוק. במסגרת זו נתתי דעתי לכך שמדובר בנאשם כבן ,63 נשוי ואב לשני ילדים בוגרים, אשר ניהל עד כה אורח חיים נורמטיבי ועובד שנים רבות בצורה מסורה ומעוררת הערכה בחברת "ארקיע." נתונים נוספים הפועלים לזכות הנאשם הנם העובדה שאין לנאשם הרשעות קודמות והעובדה שמאז ביצוע העבירה חלפו כשלוש וחצי שנים, במהלכן לא נפתחו כנגדו תיקים נוספים. בנתוניו של הנאשם ונוכח השלכות אפשריות של הרשעתו על תעסוקתו, כמפורט מעלה, ברי כי עצם ההרשעה מהווה עונש משמעותי עבור הנאשם. יש לזקוף לזכות הנאשם את הודאתו בעבירה המיוחסת לו ללא צורך בשמיעת ראיות, תוך חיסכון בזמן השיפוטי ובזמנם של עדי התביעה. יתרה מזאת, אשקול לכף הזכות גם את ההליך הטיפולי בו נוטל הנאשם חלק. אף אם בתחילת ההליך תואר הנאשם כמי שמונע ממוטיבציה חיצונית הנוגעת לחשש מהרשעה ולמרות שלא נעלם מעיני כי הנאשם נטה למזער ממעשיו ולא הביע אמפטיה לקטינים, הרי שבעת הזו ההתרשמות היא שהנאשם שינה את אופן מחשבתו והוא מודע לצורך בהמשך טיפול ומעוניין בכך בצורה כנה ופנימית. בשקלול הנתונים שאינם קשורים לביצוע העבירה באתי לכלל מסקנה כי יש לגזור את עונשו של הנאשם ברף התחתון של מתחם העונש ההולם. עוד אעיר, כי על נאשם ,2 אשר החזיק 1000 תמונות בעלי תוכן פדופילי וכן 10 סרטונים בעלי תוכן פדופילי ואשר שלח לנאשם דנן 113 תמונות המהוות חומרי תועבה, נגזרו 4 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 5000 .₪

.15 נוכח כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: א. 3 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מהיום והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור על העבירה בה הורשע. ב. צו מבחן למשך שנה וחצי במסגרתו ימשיך הנאשם את הטיפול הייעודי במרכז לשיקום מונע
"התחלה חדשה," בהתאם לתכנית לשיקום מונע שגובשה ע"י שרות המבחן ומפורטת בתסקיר. ג. קנס בגובה של 3000 ₪ או מאסר של שבוע תחתיו. הקנס יופקד בקופת בית המשפט תוך 60 יום מהיום.
מובהר לנאשם כי אי עמידה בצו המבחן עלולה להוביל לדיון מחדש בעניינו לרבות גזירת דינו מחדש.

אבי דוביצקי | אבי דוביצקי הצנרת | ההפסדים של עו"ד אסף דוק | יורם סלימי | ליאור אזואלס | עו"ד אסף דוק

הצלחות של אבי דוביצקי

הצלחות