אבי דוביצקי צייד הפדופילים הלאומי

Criminal Flashes
המשטרה עוצרת את אבי דוביצקי

ואטסאפ ליצירת קשר

אבי דוביצקי צייד הפדופילים ונתפסו על חם נוסד ב 2013

אתי בן דוד לקוחת של עו”ד אסף דוק הורשעה בתיק פלילי

אתה גונב ממעביד ונתפס על חם לא משנה איזה עורך דין תקח אתה תקבל עונש כבד ויעמידו אותך לדין. בפניכם מקרה עו”ד דוק לא יפרסם באתר שלו, למה? נו כי הלקוחה שלו הורשעה בפלילים למרות הכל. 

לקוחה של עו”ד אסף דוק, אתי בן דוד הורשעה בעבירות של גניבה, זיוף והפרת אמונים

 

בפני כב’ השופט איתי ברסלר-גונן, סגן נשיא

מדינת ישראל-פמ”ד ע”י ב”כ המתמחה אדגרד בניאגוייב
המאשימה
נגד
אתי בן דוד-בעצמה ע”י ב”כ עו”ד אסף דוק ועו”ד תומר מזרחי הנאשמת

פרוטוקול

ב”כ הנאשמת:
לשאלת בית המשפט, הנאשמת הפקידה את התשלום האחרון ביום שישי.

ב”כ המאשימה:
אנו מאשרים שראינו את הקבלות והנאשמת הפקידה את הסכום של 23,085 .₪

ב”כ המאשימה טוען לעונש:
מגיש רישום פלילי שהתיישן [התקבל בהסכמה וסומן ת.]1/ הנאשמת הורשעה על פי הודעתה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של גניבה בידי מורשה, סיוע לקבלת דבר בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים. בעת ביצוע העבירות נשוא כתב האישום, הנאשמת שהייתה עו”ס בעיריית באר שבע גנבה מסל מוצרים ושירותים במסגרת תכנית אשר נועדה למשפחות נזקקות. היא הנפיקה שוברים על שם משפחות נזקקות, בחלק מהמקרים זייפה חתימה של עו”ס רווחה וחלק אחר החתימה אותה במרמה. באמצעות הנפקת השוברים המזויפים, הנאשמת הזמינה
שירותים ומוצרים בסכום כולל של 35,870 ₪ וכל זאת לצריכה ורווחתה האישיים.
הנאשמת הודתה בכך שניצלה את תפקידה תוך ביצוע עבירות גניבה, זיוף מסמכים והפרת אמונים. כזכור הצדדים הגיעו להסדר שהוצג בפני בית המשפט ולפיו הנאשמת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 23,085 ₪ וזאת ב5- תשלומים. לאחר שהנאשמת הפקידה את הסכום, יוטל עליה מאסר בן 4 חודשים לריצוי בעבודות שירות, מאסר מותנה של 6 חודשים למשך 3 שנים וקנס בסך 1,500 ₪ אשר
ישולם ב3- תשלומים. המאשימה תטען כי מדובר בהסדר סביר ומאוזן שנמצא בתוך מתחם העונש ההולם ביחס לעבירות ונסיבותיהן. הסדר זה כולל רכיב כלכלי לפיו הנאשמת משיבה את הגניבה אשר עונה על מתחם הענישה
ואשר לא תשוב לבצע עבירות דומות.

בבוא המאשימה לשקול את ההסדר היא שקלה את העובדה כי הנאשמת ניצלה את האמון שניתן בה
במסגרת תפקידה הן על ידי עיריית באר שבע והן על ידי המשפחות הנזקקות להן הייתה אמורה לסייע. לצד זאת, המאשימה שקלה לקולה את נטילת האחריות מצד הנאשמת לעבירות המיוחסות לה בהזדמנות הראשונה, תוך שיתוף פעולה עם גורמי החקירה, חיסכון בזמן שיפוטי רב והשבת מה שנלקח בנוסף לנאשמת עבר פלילי במסגרת רישום ללא הרשעה שהתיישן. אשר על כן נבקש לכבד את
ההסדר.

ב”כ הנאשמת טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברי. מדובר בנאשמת צעירה, לקחה אחריות מהרגע הראשון, הביעה צער וחרטה. מתוך אחריות מלאה על
הנזק שגרמה, היא שילמה את מלוא הפיצוי לנפגעי העבירה וללא כל עיכוב. אבקש להציג מסמכים באשר למי היא הנאשמת [התקבלו בהסכמה וסומנו נ.]1/ מדובר בנאשמת בעלת תואר בעבודה סוציאלית ומשאבי אנוש, הקדישה את כל עולמה לאנשים במצוקה וגם היום היא מטפלת בילדים על הרצף האוטיסטי לילדים בגיל הרך, שם היא עושה חיל לדעת מעסיקיה. בתקופה
האמורה הנאשמת הייתה במצוקה נפשית וכלכלית מאוד גדולים וזה מה שהניע אותה, שלא בצדק, לבצע את העבירות. יודגש כי מדובר בעבירות שבוצעו בשנת 2018 על פני פרק זמן קצר מאוד ומאז
המקרה היא תיקנה את דרכיה, היא מנסה לשקם את חייה ולמעשה צירפתי מסמכים המאשרים זאת.
לאור כל האמור נבקש מבית המשפט לכבד את ההסדר המוצע. המסמך שצורף בעניין “גן חני” הוא בנוגע לביקורת שהייתה במקום ויש להתייחס לעמודים האחרונים
שמתייחסים לנאשמת.
אני לוקח את המסמכים הנוגעים לגן חני חזרה מטעמים של צנעת הפרט. על רקע מצבה הכלכלי הרעוע ועבודתה כשכירה כמטפלת בילדים על הרצף האוטיסטי, מבלי להתייחס למשבר הקורונה והצורך הגדול לשמור על מקום עבודתה, נבקש מבית המשפט בהתאם לסמכותו על פי סעיף 51ב בחוק העונשין להורות לממונה על עבודות השירות כי הנאשמת תבצע אותה במתכונת
יום עבודה מקוצר בהיקף שעות שלא יעלה על 6.5 שעות. אפשר להשאיר את זה לשיקול דעת הממונה.

הנאשמת: אני רוצה להגיד שמאז מה שקרה כמו שאמר עו”ד אסף אני כל יום מחדש מביעה חרטה עמוקה, צער ובושה. אני עשיתי דרך מאז, אני עובדת במקום עם ילדים על הרצף האוטיזם וזאת העבודה הכי חשובה בשבילי ואני מרגישה שזה הפיצוי שלי אחרי מה שעברתי, זה משמעותי לי, אני קמה בשבילם בבוקר, אני מרגישה שאני מחזירה קצת לעולם אחרי מה שעשיתי. אני יודעת שאני לעולם לא אכפר על כך אבל זאת הדרך היחידה שמצאתי. לקח לי הרבה זמן לשקם את החיים ואני עדיין בתוך תהליך אבל בסופו של דבר הצלחתי בדבר אחד קטן ואני אשמח להתחשבות, אף על פי שאני יודעת שיש

נתונים לא פשוטים, אבל אני לוקחת את האחריות, מביע חרטה ומבקשת התחשבות על מנת שאחזיק
במקום העבודה שנותן לי אוויר לנשימה.

 

גזר דין

 

.1 הנאשמת הורשעה, על פי הודאתה בעבירות של גניבה בידי מורשה, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים, עבירות לפי סעיפים )3(393 ו- ,)2( 418 סיפה ו- 284
בחוק העונשין תשל”ז – ,1977 בהתאמה.

.2 ברקע האירועים היותה של הנאשמת עובדת ציבור שהועסקה על ידי עיריית באר שבע כעובדת סוציאלית ולקחה חלק בתכנית של משרד הרווחה בשיתוף קרן רש”י וארגון הג’וינט, במסגרתו העניקו תרומות למשפחות נזקקות. במהלך עבודתה של הנאשמת במסגרת התכנית היא נטלה
לרשותה מוצרים ושירותים בסכום כולל של 35,870 ₪ וזאת תוך זיוף חתימה של משפחות על מסמכי אישור קבלת שוברים וכן שיטות מרמה אחרות. בכך למעשה היא גנבה נכס שהופקד
אצלה לצורך מטרה אחרת שהיא מטרת רווחה ופעלה במסגרת תפקידה תוך הפרת אמון ומרמה.

.3 הצדדים הגיעו להסדר טיעון ביניהם כבר בשלב השימוע והגישו כתב אישום במסגרת הסדר והם עותרים במשותף להשית על הנאשמת 4 חודשי מאסר בעבודות שירות וכן מאסר מותנה מוסכם וקנס מוסכם. ההסדר הותנה בהפקדה בסך 23,085 ₪ שנמסר היום על ידי ב”כ המאשימה כי אכן
הסכום הופקד.

.4 הנאשמת כבת ,36 יש לה כאמור רישום ללא הרשעה מאירוע שמאוחר למועד העבירות דנן. הוצגו מסמכים המלמדים על עיסוק בתחום של טיפול בילדים על רצף אוטיסטי ולטענת הסנגור וגם הנאשמת, הנאשמת משקיעה בכך ומתחרטת על כל מעשיה. לטענת הנאשמת, היא רואה בכך
תיקון על מעשיה והיא הייתה במצוקה נפשית וכלכלית במועד האירוע.

.5 הנאשמת פגעה בערכים המוגנים הנוגעים לא רק לאמון שניתן בעובדי ציבור אלא גם לאמון שנותנים גופים תורמים ברשויות השונות שהכספים יגיעו ליעדם, כמו גם באמון שתולים הנזקקים ברשויות כשהם מבקשים את הסיוע שלו הם כה נדרשים. הפגיעה משמעותית והעונש המוסכם מקל עם הנאשמת, אולם בשים לב להחזר הכספי שהיה כאמור תנאי לאימוץ ההסדר
ולעונש המאסר המותנה המוסכם, אין עילה להתערב בהסדר.

.6 יש להביא בחשבון לא רק את נטילת האחריות והחיסכון בזמן שיפוטי, אלא גם את חלוף הזמן
מאז שנה וחצי מהאירועים.

.7 התקבלה חוות דעת של הממונה על עבודות השירות.

.8 נוכח האמור, אני דן את הנאשמת לעונשים הבאים:

4 חודשי מאסר בפועל, אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות במועצה האזורית שער הנגב בכפר איבים ליד שדרות, במשך חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות ביום או לפי קביעה אחרת של הממונה על עבודות השירות. תשומת לב הממונה על עבודות השירות לבקשת הסניגור ובית המשפט משאיר עניין זה כאמור לשיקול דעת הממונה על עבודות השירות בהתאם
לחוק.
הנאשמת תתייצב לריצוי עונשה ביום 30.9.2020 בשעה 08:00 במשרדי הממונה על עבודות
השירות במפקדת מחוז דרום של שב”ס ליד כלא באר-שבע.
אני מזהיר את הנאשמת שעליה לנהוג בהתאם לכללים ולתנאים שתקבע הממונה על עבודות השירות ושאם לא תעשה כן יכול ויופסקו עבודות השירות והיא תידרש לרצות את
יתרת עונשה בכלא.
6 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים מהיום שלא תעבור עבירה מבין העבירות
בהן הורשעה.
קנס כספי בסך 1,500 ₪ או 10 מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.10.2020 ובמשך כל 1 לחודש שלאחריו. לא ישולם אחד התשלומים במועדו, תעמוד כל היתרה לפירעון מיידי ויתווספו תוספות פיגור כחוק, וזאת מעבר
לזכותה של המאשימה לבקש הפעלת מאסר חלף הקנס.
הסכום שהופקד בקופת בית המשפט בסך 23,085 ₪ (כפי שנמסר על ידי הצדדים) יועבר
לנפגעת העבירה, קרן רש”י כפיצוי מוסכם וזאת בתוך 30 יום.
המאשימה תדאג למסור פרטי ניזוק במזכירות בית המשפט.

הנאשמת תדאג לקבל שוברי תשלום לתשלום הקנס במזכירות בית המשפט.

זכות ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתן והודע היום כ’ תמוז תש”פ, 12/07/2020 במעמד הנוכחים.

איתי ברסלר-גונן, סגן נשיא

הוקלד על ידי אלינור בסטקר 

האם כדאי לקחת עורך דין שהיה כוכב בחי בלילה?

אתם לא רוצים לקחת עורך דין שנתפס על חם מסביר ללקוח איך לשקר זה התאבדות בבית משפט  נקודה!

בפניכם הדירוג הרשמי של עורכי דין בתחום הפלילי:

דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל
דירוג עורכי דין פלילים בישראל

אסור באיסור מוחלט לקחת עורך דין שאיננו מסוגל להבין בין לקוח מדומה לקוח שמדובב אותו- אחד כזה יכול לחשוף את עצמכם בפני צרות צרותות שלא לדבר על הבושות להיות מיוצג ע”י עורך דין שמסביר לפדופיל איך להתחמק מעונש

◻️ מאמר זה עודכן לאחרונה ב-20 בינואר 2023.

אבי דוביצקי | כתבות על ציידי הפדופילים

הצלחות של אבי דוביצקי

הצלחות