אבי דוביצקי צייד הפדופילים הלאומי

Criminal Flashes
המשטרה עוצרת את אבי דוביצקי

ואטסאפ ליצירת קשר

אבי דוביצקי צייד הפדופילים ונתפסו על חם נוסד ב 2013

ארטיום כספי תז 022496897

ארטיום כספי נתפס 3 פעמיים למרות שריצה עונש מאסר על מקרה אמיתי שבו אנס ילדים עליו היה אמור לשמור בזמן שהמם הייתי בעבודה. למרות כל הפעמים שנתפס והוזהר ונעצר בית המשפט שוב מקל עליו בעונש מצליח.בפניכם גזר הדין בתיק 588678-2021.

ארטיום כספי נתפס 3 פעמיים 

בפני השופט ירון גת

 

ב”כ המאשימה (מדינת ישראל) טוענת לעונש.

מגישה גיליון הרשעות קודמות )מוגש ומסומן ת/ 1 וייסרק על ידי המזכירות(. 13

ביום 14.12.21 הורשע הנאשם לאחר הודאתו בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון, בריבוי עבירות של ניסיון הטרדה מינית של קטין מתחת לגיל 15 . 

על פי כתב האישום המתוקן, המתלונן שהינו מתנדב בארגון שנקרא “נתפסו על חם” הפועל בהובלת אבי דוביצקי אשר שם לו למטרה להיאבק בתופעת הפדופילים ברשת. אותו מתנדב פתח פרופיל פיקטיבי באתר “אטרף” ויצר קשר עם הנאשם. לאחר שיח קצר, השניים עברו להתכתב בתוכנה אחרת ובטלפון. בתחילת ההתכתבות הבהיר המתלונן לנאשם כי הוא בן 15 בלבד ולאחר התכתבות קצרה ציין כי עודנו בן 14 . העובדה הזו לא הרתיעה את הנאשם והוא ענה לו “יופי, בסדר גמור”. בהמשך השיחות הפנה הנאשם למתלונן הצעות בעלות אופי מיני מובהק, לרבות הצעה להיפגש למטרת מין. השניים עמדו בקשר במשך כ- 5 ימים, טלפוני ובהתכתבות, במהלכם הנאשם הפנה למתלונן לגביו הוא סבר כי הוא בן 14 בלבד תיאורים מיניים בוטים, הסברים בדבר התוכניות שלו, מה יעשו כשיפגשו ומה הוא מתכנן לבצע במתלונן, לרבות חדירה לישבנו כמפורט בפסקה האחרונה בסעיף 13 לכתב האישום.

ביום החמישי להתקשרות הנאשם הציע למתלונן להיפגש בביתו, מסר למתלונן את הכתובת שלו והשניים סיכמו שהמתלונן יגיע במונית עבורה ישלם הנאשם. בשלב הזה כבר עורבה היחידה החוקרת, השיחה בה הציע הנאשם למתלונן להיפגש נעשתה כאשר המתלונן נמצא בתחנת המשטרה יחד עם החוקרים, אותן פעולות שביצעו החוקרים מתועדות בדוחות המסומנים נ”ח ונ”ב אשר חברי מבקש להגיש במסגרת הטיעונים לעונש וכן מפורטת גם בהודעת המתלונן עצמו ג”ש מיום 24.08.21 שעה 15:25 . בהמשך לאותה שיחה הגיע שוטר למקום המפגש ועצר את הנאשם שירד מביתו לכיוון המונית.

יובהר כבר עתה כי כבר האישום המתוקן מגלם בתוכו קשיים ראייתיים עליהם הצביעה ההגנה

במסגרת הידברות שקיימנו. טענות אחרות של ההגנה לפיהן עצם הנחית המתלונן במהלך אותה שיחה אחרונה עם הנאשם שבוצעה בתחנה הופכת אותו לסוכן משטרתי נעדרת כל בסיס. המדובר באזרח שאינו סוכן שהגיע למסור תלונה ביוזמתו בדבר עבירות שגילה ביוזמתו האישית במסגרת הארגון “נתפסו על חם”. על פי חומר החקירה בתיק, לאחר שהגיע המתלונן לתחנת המשטרה ומסר חומר מפליל נגד הנאשם, בוצע תרגיל חקירה בו השתתף המתלונן, שכלל את תיאום המפגש עם הנאשם, כאשר בסופו של דבר שוטר הלך לפגשו ולא המתלונן. אין בביצוע התרגיל הזה או במעורבותו של אותו מתלונן באותו ארגון מטעם דוביצקי כדי להפוך אותו לסוכן משטרתי סמוי בשום צורה, בטח שלא להחיל עליו נהלים שחלים על סוכן סמוי.

לגופו של עניין, הערכים המוגנים בהם פגע הנאשם הינם הגנה על קטינים, ניצולם וניצולם המיני, אמנם במקרה דנן היה מדובר באדם בוגר שהציג עצמו כקטין אבל עובדה זו לא הייתה ידועה לנאשם שסבר כי הוא מדבר עם נער בן 14 . הסכנה הטמונה בעבירות אלו כלפי קטינים ברורה מאליה, מדובר בעבירות שנגישותן קלה, מתבצעות בדיסקרטיות ועל כן אנו סבורים כי הענישה צריכה להיות מרתיעה. בענייננו מדובר בהפניית תוכן מיני בוטה ומובהק ובהצעות חוזרות לקיום מפגש, לרבות תיאום מפגש ויציאה מהבית לעבר אותה מונית בה סבר הנאשם כי נמצא הקטין. אני מגישה לבית המשפט 3 פסקי דין המתייחסים למדיניות הענישה הנוהגת בעבירות דומות, אפנה בקצרה ואסביר כיצד אנחנו מאבחנים את המתחם אליו אעתור מיד.

ע”פ 3576/14 גורדון מניס, מצטטת, עפ”ג 11508-12-13 , מצטטת, עפ”ג 21271-02-14 , מצטטת. לנוכח הנסיבות החריגות של המעורבות של אבי דוביצקי ומתנדב מטעמו באיתור הנאשם, כמו כן, לנוכח פניה ראשונית יזומה שבוצעה על ידי המתנדב, אותו מתלונן וכן יזום של שיחות טלפון מהמתלונן לנאשם, אנחנו סבורים כי מתחם העונש ההולם בענייננו נע בין מאסר על תנאי ושל”צ לבין מספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות. יודגש, כי אם לא הנסיבות האמורות היינו עותרים למתחם גבוה בהרבה כפי שהצגתי בפסיקה הנוהגת.

לעניין מיקום הנאשם בתוך המתחם, לנאשם עבר פלילי מכביד ביותר שמלמד ביתר שאת על מסוכנותו ונטייתו החוזרת לשוב ולבצע עבירות מין הקשורות בקטינים. הנאשם הורשע בשנת 2009 בשורת עבירות מעשי סדום בקטין, מעשה מגונה בקטין בן משפחה ומעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 16 בגינן ריצה 7.5 שנות מאסר, מגישה את גזר הדין שחומרתו ותוכנו מדברים בעד עצמם )מוגש ומסומן ת/ 2 .) 

לאחר שחרורו ממאסר הנאשם היה תחת צו פיקוח עברייני מין, בשנת 2017 הוא הורשע בהפרתו, בגין אותה הרשעה נגזרו עליו 4 חודשים נוספים במאסר בפועל. בנוסף, אך לאחרונה בחודש יוני 2021 הורשע בעבירת החזקת חומר תועבה בפני בית משפט נכבד זה ונדון למאסר על תנאי וקנס. עולה כי מדובר בעבריין מין רצידיוויסט אשר אינו שולט בעצמו, מבצע עבירות פעם אחר פעם וזאת למרות ניסיונות לטיפול לאורך השנים. מאידך, עומדים לקולא אך הודאתו והחיסכון בזמן שיפוטו. לאור הנסיבות, נבקש להעמיד את הנאשם ברף הגבוה של המתחם ולגזור על הנאשם 3 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות והנאשם נמצא מתאים לכך. בנוסף נבקש להטיל גם מאסר על תנאי וקנס מרתיע.

טענות הנאשם

הנאשם הודה, הורשע, חסך מזמנו של בית המשפט, הביע חרטה בגין מעשיו כשאני מזכיר

שמלכתחילה העבירה שמיוחסת לנאשם היא עבירה של ניסיון להטרדה מינית .אני מבין את העונש הקבוע לגבי העבירה הזו ומזכיר את העובדה שלנאשם מלכתחילה יוחסה עבירה של ניסיון. עבירת הניסיון מיוחסת בין היתר ובראש ובראשונה בשל העובדה שבצד השני של ההתכתבות לא היה קטין, לכן אני לא מצליח להבין כיצד חברתי טוענת בלהט פגיעה בערך המוגן מקום שאין חולק שהערך המוגן לא נפגע. אם אין מאחורי הצד השני, אז לא פגעו בקטין, אם לא פגעו בקטין, אין פגיעה בערך המוגן.

המחשבות הרעיוניות של חבריי והניסיון להלביש על המקרה הזה או לשוות לו משנה חומרה לאאומרות שהייתה פגיעה בקטין ולכן, מידת הפגיעה ככל שהיא קיימת אם בכלל, היא ברף הנמוך שלה.

בתיק הזה היתה הפעלה של הסוכנים של אבי דוביצקי וחבורתו באישור משטרת ישראל והדברים האלה בניגוד לנהלים גם להנחיות פרקליטות המדינה וגם לא להנחיות היועמ”ש.

מקום בו אדם מעיד על עצמו וגם המשטרה מעידה שהיא היתה מפקחת ומבקרת להפעלת אותו אדם ואותו אדם מופעל כסוכן משטרתי ואותו אדם לא קיבל אישור של פרקליט מחוז, יש כאן הפעלה בעייתית.

כתב האישום תוקן ומותן בצורה משמעותית. הנאשם בחר להודות. בעקבות האירועים נשוא כתב האישום, הנאשם ביקש לשנות מדרכיו. הנאשם, החל מחודש נובמבר 2021 החל טיפול קבוצתי במרכז התחלה חדשה ]מגיש דוח סיכום טיפול נכון לעכשיו מיום 31.01.2022 – מסומן נ/ 5[. הקבוצה היא קבוצה שמתכנסת פעמיים בשבוע. הנאשם מגיע בצורה עקבית וסדורה לפגישות. הנאשם מקפיד להגיע באופן סדיר וללא חריגים וההתרשמות של מנחה הקבוצה היא כי הנאשם הצליח למצוא מקומו בקבוצה, מביא בגרות ונינוחות, מגלה אותנטיות ואכפתיות. בנסיבות הנאשם הזה לא ניתן ולא ראוי למקם את הנאשם ברף העליון שלו עותרים חבריי.

אבקש שבית המשפט ימקם ברף האמצעי של המתחם. הנאשם היה עצור בגין התיק הזה מיום 24.08.2021 ועד יום 30.09.2021 ולאחר מכן הוא היה במעצר בית מוחלט. זו תקופה ממשית ואבקש שבית המשפט יתחשב. הנאשם ריצה תקופה משמעותית מאחורי סורג ובריח בגין תיק זה.

גזר הדין של השופט ירון גת

גזר דין

1 ביום . 14.12.21 הנאשם הודה והורשע, במסגרת הסדר טיעון חלקי, בכתב אישום מתוקן

בריבוי עבירות של ניסיון להטרדה מינית של קטין מתחת לגיל 15 , עבירה לפי סעיף

3 )א() 6()א( + 5 )א( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח- 1988 , ביחד עם סעיף 25 לחוק

העונשין, התשל”ז- 1977 .

2 על פי הסדר הטיעון החלקי בין הצדדים המאשימה תטען לעונש שלא יעלה על שלושה .

חודשי מאסר שיכול וירוצו לעבודות שירות ככל שהנאשם יצא מתאים, לצד ענישה נלווית.

ההגנה תהיה חופשית בטיעוניה. בהסדר הטיעון נכתב כי מוסכם על הצדדים שהקשיים

הראייתיים מצאו ביטוי בכתב האישום המתוקן. עוד הוסכם כי ההגנה תוכל לטעון בעניין

בעיות לשיטתה בנוגע להנחיית המשטרה את המתלונן, והמאשימה תטען מנגד ותציג

נימוקיה ועמדתה.

3 על פי החלק הכללי של כתב האישום המתוקן, בתאריך . 19.08.21 או בסמוך לכך, החזיק

ג.ש. )להלן: “המתלונן”( פרופיל פיקטיבי ברשת החברתית “אטרף” )להלן: “אתר אטרף”(,

וזאת במסגרת יוזמה אזרחית מטעם ארגון מתנדבים אזרחי בשם “נתפסו על חם”, הפועל

בהובלת אבי דוביצקי ואשר שם לו למטרה להיאבק בתופעת הפדופילים באינטרנט.

בפרופיל המתלונן באתר אטרף הופיע קישור ליצירת קשר ישיר עמו באמצעות תוכנת

המסרים המידיים ” KIK1212 ” (להלן: “אפליקציית קיק”)

בתאריך . 19.08.21 או בסמוך לכך, יצר המתלונן קשר עם הנאשם באמצעות אתר אטרף, ובין  השניים החל להתפתח שיח שטיבו אינו ידוע. או אז, לבקשת המתלונן, עברו השניים לשוחח באמצעות אפליקציית קיק. בהמשך לכך, בשעה 17:28 או בסמוך לכך, יצר הנאשם קשר עם המתלונן באמצעות אפליקציית קיק. הנאשם ציין כי הגיע דרך אתר אטרף ושאל את המתלונן: “מה מחפש סתם זיון או מעבר?”. המתלונן ענה לו בתגובה “לא יודע, אני חדש בזה”, ומסר לנאשם כי עליו לצאת בהקדם לאירוע כיתתי. לאחר התכתבות נוספת קצרה, ציין המתלונן בפני הנאשם כי גילו הוא 15 שנה. הנאשם מסר למתלונן בכזב כי הוא בן 33 שנים. בהמשך, כתב הנאשם למתלונן כי כוונתו כלפי המתלונן היא “להתקדם” “למיתה להנות ממך ואתה להנות ממני והשמיים.

הם הגבול” (השגיאות במקור). לאחר התכתבות נוספת, בשעה 18:05 התקשר המתלונן

לנאשם, מיד בפתח השיחה ציין המתלונן בפני הנאשם כי הוא בן 14 שנים. בתגובה, ענה לו

הנאשם: “יופי, בסדר גמור”. בהמשך השיחה, הפנה הנאשם למתלונן התייחסויות והצעות

בעלות אופי מיני המתמקדות במיניותו, לרבות הצעות לקיום מפגש למטרות מין, בין היתר

כדלקמן: “אתה רוצה שיהיה משהו בכיף, אתה בא אנחנו נפגשים, אני מתל אביב..”,

“היית עם מישהו, לא היית, במיטה, כל הדברים האלו?”, “אני יודע לעשות את זה טוב,

אני מענג יופי”, “תשמע סקס זה עולמות, זה חלק מההנאה של החיים, זה משהו שמקשר

בין שניים..”, “.. אם אתה מוכן לקחת אותי ואני אקח אותך בשני הידיים ומה שנקרא

להתחבר אחד לשני ולעשות את זה כמו שצריך או שבא לך לעשות את זה בצ’יק צ’ק”

]השגיאות במקור[. בהמשך לכך, בשעה 22:27 , כתב המתלונן לנאשם באפליקציית הקיק

כי חשב על הצעת הנאשם, והוא מעוניין להיפגש עמו. בתגובה כתב לו הנאשם: “סבבה

אשמח שניפגש ונתחיל דרך יפה לילה טוב נסיך”. ביום 20.08.21 שוחחו הנאשם והמתלונן

טלפונית, והנאשם חזר ופנה למתלונן בהצעות בעלות אופי מיני וכן בתכנון עתיד פגישתם

לרבות הסברים על אמצעי מניעה בו ישתמשו במפגש. למחרת היום, בתאריך 21.08.21 ,

המשיך הנאשם ופנה למתלונן באמצעות אפליקציית קיק, וחזר והפנה למתלונן הצעות

 

בעלות אופי מיני לרבות הצעה להיפגש כמפורט להלן:

“סבבה תיבדוק בוא ניתקדם תגיד איזה מיסעדה אוהב ואז חח איזה תנוחות אוהב(סקס)”

(השגיאות במקור). בהמשך היום, שוחחו המתלונן והנאשם בטלפון. במסגרת השיחה פנה

הנאשם למתלונן בהצעות מיניות המתמקדות במיניותו של המתלונן, במסגרתן פירט

למתלונן את כוונותיו המיניות לכשיפגשו, בין היתר את הדברים הבאים: “אתה בא אחרי

שאנחנו מחליטים שאנחנו מגיעים אלי הביתה, ומתפשטים”.. “מתפשטים מתנשקים..

מתמזמזים.. שנינו עירומים, מה עכשיו.. מה היית רוצה?” “סקס נגיד עכשיו אני עירום

ואתה עירום ואני מתחיל לאט לנגוע באזורים ולרדת ולחמם אותך”.. “חם מבחינה מינית,

שיהיה חשק..” “.. אני אגע בכל הגוף שלך, אתה תיגע בי, יהיה את הליטופים..

חיבוקים.. נשיקה, יש מקומות שבאזורים שאני נוגע אתה לא יודע אותם כאילו אני מכיר

אותם, אני נוגע בך.. אתה תתפתל מהנאה כמו נחש”. “… ואני אתחבר אלייך פיזית.. זה

אומר שאני אתחבר אלייך בחור” “מתחבר מאחורה הבנת?”, “שאני מתחבר לך לטוסיק”,

“אתה צריך פשוט להיות רגוע בשביל זה אני אומר שצריך להיות שניים ביחד אחד עם

השני מחוברים אחד לשני ואז לאט לאט אני מתחבר כמו שצריך לאן שאני צריך”.

[השגיאות במקור].

ביום 23.08.2021 , בסמוך לשעה 14:20 שוחחו הנאשם והמתלונן בטלפון פעם נוספת.

במסגרת השיחה פנה הנאשם למתלונן בהצעות מיניות והתייחסויות בעלות אופי מיני

מובהק. בין היתר, אמר הנאשם את הדברים הבאים: “אתה מדליק אותי ואני פשוט נמשך

אלייך”.. “אני באמת רוצה לאכול אותך אני רוצה לאכול כל פינה ופינה בגוף שלך..”

(השגיאות במקור). ביום 24.04.2021 התקשר המתלונן לנאשם והנאשם הציע למתלונן לבוא אליו ומסר לו את כתובת מגוריו בתל אביב )להלן: “נקודת המפגש”(. השניים סיכמו כי המתלונן יגיע לנקודת המפגש במונית והנאשם ייגש למונית וישלם לנהג. בסמוך לשעה 14:44 הגיע הנאשם לנקודת המפגש ומיד לאחר כן נעצר על ידי כוח משטרה שהמתין במקום.)

הנאשם בעל עבר פלילי כעולה מגיליון הרישום הפלילי ת/ . 1. בשנת 2009 הורשע הנאשם

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בביצוע עבירות של מעשה מגונה בקטין במשפחה, מעשה

סדום בקטין בן 14 ומעשה מגונה בקטין עד גיל 16 . גזר הדין בתיק זה הוגש גם הוא ]תיק

פ”ח 1032/08 מחוזי באר שבע[ – ת/ 2 . בגין הרשעה זו נדון הנאשם בין היתר לעונש מאסר

בפועל בן 7 וחצי שנים. לאחר מכן בשנת 2017 הורשע הנאשם בעבירה של הפרת צו פיקוח

ובחודש אוקטובר 2021 הורשע הנאשם בעבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין.

6 ביום . 14.12.21 הנאשם הופנה לממונה על עבודות השירות לקבלת חוות דעת בעניינו.

מחוות דעת הממונה מיום 2 25.01.22 עולה, כי הנאשם מתאים לעבודות שירות.

יצוין כי בחנתי את הפסיקה אליה הפנתה המאשימה לביסוס עמדתה העונשית ומצאתי כי

מעבר להסקת ולימוד בנוגע למגמות הענישה וההתייחסות העונשית הכוללת לעב ירות

מסוג העבירות בהן הורשע הנאשם, לא ניתן לגזור מפסיקה זו גזירה שווה בענייננו כארשר

מדובר בנסיבות שונות ובעניננו, גם לשיטתה של המאשימה עצמה, מדובר בנסיבות

יחודיוות והן אלו שאף הובילו לתיקון כתב האישום ולהסדר הטיעון.

במקרה דנן לא מצאתי נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה ממתחם העונש ההולם,

לחומרה או לקולה.

קביעת העונש בתוך מתחם העונש ההולם:

בגזירת העונש המתאים לנאשם יש להתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה.

לחומרה שקלתי את עברו הפלילי של הנאשם כעולה מת/ 1 ות/ 2, שהינו לטעמי עבר מכביד

ורלבנטי. כאמור, הנאשם הורשע כבר בשנת 2009 בעבירות מין חמורות בקטינים ובגין

הרשעה זו ריצה עונש מאסר בפועל ממושך. גם לאחר מכן שב וביצע הנאשם עבירות

רלבנטיות נוספות, אשר גם אם הן פחותות בחומרתן הן מלמדות על כך שהנאשם הינו

עבריין מין רצידיביסט אשר שב ופוגע פגיעה מינית בקטינים. עולה עוד כי הנאשם אינו

מורתע ממורא הדין ומתקשה לשלוט בעצמו.

מנגד, שקלתי לקולה את העובדה כי הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה, חסך בזמן שיפוטי

וייתר את הצורך בשמיעת הראיות והעדויות. כמו כן, הנאשם קיבל אחריות על מעשיו.

בנוסף, שקלתי את העובדה כי הנאשם פנה לאחרונה להליך טיפולי, במסגרת מרכז

“התחלה חדשה”. מהמסמך נ/ 5 עולה כי הנאשם משולב בהליך טיפולי החל מחודש נובמבר

2021 . אכן מדובר בשלב מאוד ראשוני בהליך הטיפולי ובשים לב להיסטוריה של הנאשם,

לא ניתן בשלב זה לחזות האם ההליך הטיפולי יצלח, אך כן יש מקום לתת משקל לקולה

לעובדה שהנאשם בחר להשתלב בהליך טיפולי ולהתרשמות של גורמי הטיפול לפיה הנאשם

משתף פעולה ומתנהל באופן חיובי עד כה בהליך הטיפולי.

נתון נוסף שלו נתתי משקל בעת קביעת עונשו של הנאשם בתוך המתחם, נעוץ בעובדה כי

הנאשם היה עצור במעצר של ממש בגין תיק זה במשך תקופה ממושכת מיום 24.08.2021

ועד ליום 30.09.2021 ולאחר מכן היה נתון במעצר בית.

בשקלול בין כלל הנתונים לחומרה ולקולה כאמור לעיל ובהתחשב בנסיבות הייחודיות של

המקרה, כפי שהשתקפו בהסדר הטיעון ובכתב האישום, ותוך מתן משקל ממשי לתקופה

שבה הנאשם היה עצור במעצר של ממש, סבורני כי יש למקם את עונשו בשליש העליון של

מתחם העונש ההולם אך לא בחלק העליון שלו.

לאור המקבץ האמור, ולאחר שנתתי דעתי לתיקון 113 לחוק העונשין ולטיעוני הצדדים,

החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

א. מאסר למשך 2 חודשים, אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות דעת

הממונה מיום 25.01.2022 , עבודות השירות תבוצענה במקום ובתנאים

המפורטים בחוות הדעת ותחלנה ביום 05.04.2022 . הנאשם יתייצב במועד זה עד

השעה 8:00 בפני הממונה. הנאשם הביע את הסכמתו בפניי לרצות את העונש

בעבודות שירות והנאשם הוזהר כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים, המצריכים

התייצבות רציפה והתנהגות עלפי הנחיות החוק והממונה וכי כל הפרה של כללים

אלו עלולה להוביל להפסקת ריצוי העונש בעבודות שירות ולריצוי יתרת העונש

במאסר בפועל ממש או לגזירת הדין מחדש.

ב. 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, שלא יעבור עבירה בה הורשע וזאת החל

מהיום.

ג. קנס בסך 1000 ש”ח או 7 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם בתוך 75 יום מהיום.

 

האם השופט קרא את פסד הדין שניתן במקום ע”י בית המשפט? כנראה שלא

ארטיום כספי גר בדרום תל אביב , הוא פדופיל שהורשע מספר פעמיים בבית המשפט. שוחרר לאחרונה למרות שנתפס 4 פעמיים, בעבר זה מה שיוחס לו, הוא נמוך וקרח אבל מסוכן מאוד. מתוך גזר הדין : במהלך תקופה זו, באחד מסופי השבוע בו שהה הנאשם עם המתלונן ואחיו, בעת שהאם יצאה מהבית, בשעות הערב, הגיע הנאשם למיטה בה ישן המתלונן, הסיר את השמיכה מעל המתלונן והפשיט את המתלונן מבגדיו. המתל ונן בכה ואמר לנאשם “זה לא נעים לי”, אולם, הנאשם המשיך במעשיו והחדיר את איבר מינו של הקטין לפיו. הנאשם גם איים על המתלונן, כי אם לא ישתף עמו פעולה יעבור לאחיו הקטן א’, שישן במיטה
הסמוכה. עקב איומים אלה, הפסיק המתלונן להתנגד והנאשם החדיר את איבר מינו לפיו של המתלונן עד שהמתלונן חש בחילה והקיא. לאחר מכן, החזיק הנאשם את המתלונן בכוח, סובב אותו, נשכב מעליו והחדיר את איבר מינו בכוח לפי הטבעת של המתלונן. המתלונן התנגד למעשיו של הנאשם, כיווץ את ישבנו במטרה שלא לאפשר לנאשם להחדיר את איבר מינו, הנאשם איים שוב על המתלונן, כי אם לא יציית לו, יפגע באחיו הקטן ועקב פחדו, הפסיק המתלונן להתנגד ולכווץ את ישבנו והנאשם החדיר את איבר מינו לפי הטבעת של המתלונן עד שבא על סיפוקו המיני. במהלך מעשיו אלה, בכה המתלונן ואמר לנאשם שזה כואב ולא נעים לו. הנאשם הורה למתלונן להחדיר את איבר מינו של המתלונן לפי הטבעת של הנאשם, על מנת שהמתלונן יווכח “שזה נעים”, אולם המתלונן סרב. במועד בלתי ידוע, החל המתלונן ללמוד ולהתגורר בפני מיית “בויאר” בירושלים, במהלך תקופה זו, בתדירות של כפעם בחודש, ולפעמים אף יותר מכך, היה הנאשם מגיע לפנימייה ולוקח את המתלונן למקום נסתר, שם ביצע בו מעשים מגונים ומעשי סדום בכך ששפשף את איבר מינו של המתלונן והורה למתלונן
לשפשף את איבר מינו של הנאשם. המתלונן אכן שפשף את איבר מינו של הנאשם עד שהנאשם בא על סיפוקו המיני. המתלונן התנגד למעשי הנאשם ואמר לו פעמים רבות שאינו מסכים, אולם הנאשם איים עליו בכך שאמר לו, שזה הסוד שלהם ואם מישהו ידע, יהרוג הנאשם את המתלונן.
כן, איים על הנאשם לפגוע באחיו של המתלונן. בפעם הרביעית קיבל עבודות שירות לחודשיים.

אבי דוביצקי לא הגיש כנגד ארטיום תלונה למשטרה מאחר ולא התכתב איתו רק זיהה אותו באתר וידע שהוא יפול על ילד אמיתי ולכם הפעיל את המתנדבים על מנת לתפוס אותו. האם אתם רוצים שאיש כזה ירוץ ברחובות השכונה שלכם חופשי ומאושר? איש לא פנה עליו בעניין ולא שאל אותו מתי התכבת על העברין, ובשים לב שכם הפעמים הקודמות שנתפס על חם לאחר שיצא מהכלא היה בזכות אבי דוביצקי וצוות נתפסו על חם.

אבי דוביצקי | ארטיום כספי | נתפסו על חם

הצלחות של אבי דוביצקי

הצלחות